Projektowanie ogrodów

 

Projektowanie ogrodów jest jedną z głównych dziedzin naszej pracowni. Wykonujemy projekty ogrodów przydomowych i rezydencjonalnych. Oferujemy kompleksową dokumentację projektową, na którą składa się zazwyczaj koncepcja oraz projekt wykonawczy. Naszą pracę rozpoczynamy od spotkania z Klientem, wizji lokalnej oraz inwentaryzacji terenu – dzięki temu poznajemy oczekiwania Klienta oraz formułujemy podstawowe założenia projektowe. Wybór koncepcji poprzedzają konsultacje, na których przedstawiamy wizję projektową w formie szkiców (z reguły kilka wariantów).

Projekt koncepcyjny opracowujemy w formie barwnych rzutów przedstawiających zagospodarowanie terenu, uzupełnionych o zdjęcia referencyjne roślin i materiałów oraz wizualizacje fotorealistyczne.

Projekt wykonawczy ogrodu składa się z części opisowej i rysunkowej. Rysunki to rzuty, schematy, przekroje i detale poszczególnych elementów zagospodarowania wykonane w programie typu CAD, zawierające informacje niezbędne do należytego wykonania projektu np. rozmieszczenie, montaż, wymiary. Część opisowa to szczegółowy opis techniczny projektu – m.in. stosowanych materiałów i technologii, materiału roślinnego.

Dokumentacja zawiera również tabelaryczne zestawienie ilościowe użytych materiałów / kosztorys oraz operat pielęgnacyjny ogrodu. Oferujemy też prowadzenie nadzoru autorskiego nad inwestycją.

Zakres projektu:

  • nawierzchnie
  • nasadzenia
  • architektura ogrodowa (murki, ławki, pergole, altany, ogrodzenia etc.)
  • oświetlenie elementy wodne (fontanny, baseny, stawy kąpielowe, ściany wodne, oczka wodne, kaskady)
  • system automatycznego nawadniania
  • elementy dodatkowe (palenisko, rzeźba ogrodowa)