Przestrzeń publiczna, obiekty komercyjne

 

Oferujemy projekty zieleni dla obiektów publicznych oraz projektów komercyjnych. Zieleń w otoczeniu budynków biurowych, osiedli mieszkaniowych czy galerii handlowych jest nie tylko wymogiem narzucanym przez dokumenty planistyczne czy zapisy prawa. Obecnie tereny zieleni stają się istotnym elementem wielu inwestycji – podnoszą prestiż obiektu, zwiększają jego atrakcyjność.

Uwzględnienie udziału architekta krajobrazu w pierwszej fazie projektu danej inwestycji jest istotnym warunkiem prawidłowo zaprojektowanej zieleni i płynących z tego korzyści.  Mając na uwadze fundamentalne znaczenie projektowania terenów zieleni oraz jego miejsca w procesie inwestycyjnym mamy przyjemność zaprezentować kompleksową ofertą projektową dla terenów publicznych oraz terenów zieleni miejskiej obejmującą m.in.:

  • inwentaryzacja dendrologiczna
  • projekt gospodarki drzewostanem
  • wniosek o wycinkę
  • projekt koncepcyjny/ budowlany/ przetargowy/ wykonawczy
  • wizualizacja 3D
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  • przedmiar robót, kosztorys inwestorski/ ofertowy
  • operat pielęgnacyjny
  • nadzór autorski

 

Nasze usługi w zakresie terenów publicznych skierowane są do architektów, developerów oraz przedstawicieli administracji publicznej.