PROJEKTY PUBLICZNE

Projekty publiczne / projekty komercyjne

 

Projekty publiczne oraz projekty komercyjne to istotna dziedzina współczesnej architektury krajobrazu. Nasza pracownia wykonuje kompleksowe opracowania projektowe wszelkiego rodzaju obiektów publicznych / komercyjnych. Przedmiotem naszych projektów są parki, place, skwery, zieleńce, place zabaw, siłownie zewnętrzne, tereny zieleni przyulicznej, tereny wokół zbiorników wodnych.Dzięki znajomości najnowszych technologii potrafimy zmierzyć się z każdym wyzwaniem projektowym takim jak np. zieleń na dachach, technologie stabilizacji posadzonych drzew czy systemy automatycznego nawadniania. Projektujemy również elementy małej architektury, takie jak ławki, siedziska, pergole, altany, dostosowując je do potrzeb i oczekiwań Klienta oraz charakteru miejsca, w którym będą zlokalizowane. Oferujemy także rekultywacje terenów zdegradowanych – poprzemysłowych i pokopalnianych.

Projekty publiczne to między innymi obiekty wpisane do rejestru zabytków. Oferujemy kompleksową dokumentację projektową, której przedmiotem jest konserwacja i rewaloryzacja historycznych założeń. Wykonujemy analizy historyczne, uzgadniamy dokumentację (opinie, pozwolenia) z organami administracji publicznej (np. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków)

Przedmiotem naszych opracowań są również obiekty komercyjne – osiedla mieszkaniowe, galerie handlowe, budynki lub kompleksy biurowe, obiekty sportowe etc. Wykonujemy pełen zakres usług projektowych – od koncepcji projektowej – poprzez dokumentację budowlaną, przetargowo-wykonawczą – po nadzory nad inwestycją. Oferujemy opracowania projektowe spełniające wymogi certyfikacji w systemach BREEAM i LEED (systemy oceny jakości budynków). Ponadto przygotowujemy wszelkie niezbędne opracowania i analizy poprzedzające proces inwestycyjny / projektowy – w tym inwentaryzację zieleni wraz z gospodarką drzewostanem. Przeprowadzamy procedury urzędowe związane z wycinką drzew i krzewów.