Ulgi podatkowe za zielone dachy i ogrody wertykalne

 

Wrocławska rada miejska 3 września 2015 przyjęła projekt uchwały przewidującej ulgi podatkowe dla osób, które wybudują własny ogród na dachu lub ogród wertykalny.

Uchwała „w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych w ramach projektu intensyfikacji powstawania terenów zieleni w obrębie Miasta Wrocławia” zakłada zwolnienia w przypadkach, w których:

  1.  wykonane zostały zielone dachy;
  2.  zainstalowane zostały na ścianach zewnętrznych ogrody wertykalne (wraz z systemem korzeniowym) o powierzchni nasadzeń roślinnych nie mniejszej niż 15 m2

Ulga podatkowa nie będzie dotyczyć jedynie powierzchni użytkowych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Wymiar ulgi uzależniony został od powierzchni ogrodu na dachu:

  1. „w sytuacji, gdy wielkość zielonego dachu stanowi powyżej 80 % powierzchni dachu – zwolnieniu podlega 100% powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych znajdujących się w danym budynku […]”
  2. „w sytuacji, gdy wielkość zielonego dachu stanowi od 50 % do 80 % powierzchni dachu – zwolnieniu podlega powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych znajdujących się w danym budynku odpowiadająca stosunkowi powierzchni zielonego dachu do powierzchni dachu budynku[…]” – (w budynkach o liczbie kondygnacji nadziemnych nie większej niż 5)

Warto zaznaczyć, że zielony dach został zdefiniowany jako „nasadzenia roślin wieloletnich umiejscowione na dostosowanym wielowarstwowym pokryciu dachowym (z warstwą wegetacyjną o grubości nie mniejszej niż 40 cm) umożliwiającym ich wielosezonową wegetację” – musi zatem być to ogród na dachu bezwzględnie wykonany w systemie dachu intensywnego.

Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021.

Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych w ramach projektu intensyfikacji powstawania terenów zieleni w obrębie Miasta Wrocławia