Ogród zmysłów

Ogród zmysłów

Ogród zymysłów   Kompozycja ogrodu opiera się na łagodnych, krajobrazowych kształtach spajających założenie z otaczającym małopolskim krajobrazem. Strefowy układ, którego kompozycja nawiązuje do geometrii budynku, stanowi odzwierciedlenie zmienności naturalnego...
Kompleks biurowy

Kompleks biurowy

Kompleks biurowy Athina Park   Kompleks biurowy Athina Park to cztery budynki o całkowitej powierzchni 12 800 metrów kwadratowych. Koncepcja obejmuje rewitalizację najbliższego otoczenia biurowców.   Projekt zakłada przebudowę nawierzchni ścieżek między...
Plac Narutowicza

Plac Narutowicza

Plac Narutowicza   Idea projektu przewiduje utworzenie ciekawej i bezpiecznej przestrzeni zarówno dla pieszych, rowerzystów jak również bezkolizyjne współistnienie komunikacji kołowej i szynowej.  Osiągnięto to poprzez przebudowę ulicy Grójeckiej i poprowadzenie...
Pasaż – Ciechanów

Pasaż – Ciechanów

Pasaż im. Marii Konopnickiej – Ciechanów Koncepcja zakłada utworzenie trzech stref funkcjonalno-przestrzennych. Pierwszą strefę – spacerowo-rekreacyjną – stanowi ciąg komunikacyjny łączący ulicę 11-ego Pułku Ułanów Legionowych z ulicą Warszawską....
Plac Małachowskiego

Plac Małachowskiego

Plac Małachowskiego – projekt renowacji Plac Małachowskiego to przestrzeń w centrum Warszawy  (dzielnica Śródmieście) będąca istotnym elementem tkanki miejskiej.Renowacja placu uwzględnia i eksponuje zastane wartości urbanistyczne, przestrzenne i historyczne...