Zmiany w opłatach za wycinkę, nowe ustalenia dotyczące ochrony terenów zieleni i zadrzewień, modyfikacja warunków kwalifikujących do zwolnienia z uzyskania zezwoleia na wycinkę – to tylko niektóre zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

Więcej szczegółów w artykule: Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody.