Plac Małachowskiego – projekt renowacji

 

Plac Małachowskiego to przestrzeń w centrum Warszawy  (dzielnica Śródmieście) będąca istotnym elementem tkanki miejskiej.

Renowacja placu uwzględnia i eksponuje zastane wartości urbanistyczne, przestrzenne i historyczne – w szczególności bryłę kościoła ewangelicko-augsburskiego Świętej Trójcy projektu Bogumiła Zuga, budynek muzeum Zachęta oraz przylegające do placu kamienice – gmach d. Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, kamienicę Raczyńskich oraz w perspektywie kamienice przy ul. Królewskiej.

plan-zagospodarowania

Koncepcja rewitalizacji Placu Małachowskiego – plan zagospodarowania

 

Koncepcja podkreśla oś kościoła Świętej Trójcy poprzez wzór delikatnie kontrastujących ze sobą pasów nawierzchni, podkreślający znaczenie bryły kościoła, jako głównej dominanty. Schody terenowe eksponują budynek kościoła oraz stanowią część układu ramującego cześć centralną placu.

Kościół Świętej Trójcy

 Kościół Świętej Trójcy i schody terenowe

 

Geometryczny układ zieleni wzdłuż ulicy Plac Małachowskiego oraz przed budynkiem Zachęty nadaje ramy placu, jednocześnie stanowiąc przeciwwagę dla budynku hotelu. Układ zieleni podkreśla jednocześnie najważniejsze kierunki układu urbanistycznego Placu Małachowskiego. Koncepcja zakłada relokację pomnika „Peowiaka” – wg. założenia, że pomnik ma stanowić istotny element placu, punkt identyfikacyjny i spotkań, nie będąc jednocześnie dominantą. Pomnik zlokalizowano w południowej części placu, przy ulicy Kredytowej i wkomponowano w regularny układ nowo posadzonych drzew.

Plac Małachowskiego

 Plac z przestrzenią wystawienniczą przed Zachętą

 

Nawierzchnia placu wykonana jest z niefazowanych piaskowanych płyt granitowych lub porfirowych w kolorystyce „kamień polny” z przewagą jasnej szarości i beżu. Poprzeczne pasy nawierzchni podkreślające oś kościoła Świętej Trójcy są wykonane z piaskowanych, niefazowanych płyt granitowych lub bazaltowych. Nawierzchnia wnętrz terenowych przestrzeni ekspozycyjnej przed Zachętą to wysokiej jakości drewno dębowe głęboko impregnowanego, stylizowane na parkiet francuski, charakterystyczny dla przestrzeni ekspozycyjnej wewnątrz budynku Zachęty. Nawierzchnia zachodniej części Placu Małachowskiego wykonana z betonowej kostki rzędowej z w kolorze jasnoszarym i jasnobeżowym

Do układu zielonych parterów przylega geometryczny zbiornik, 4- centymetrowej głębokości – stanowiący atrakcję dla dzieci i innych użytkowników placu. Zamontowane trzy dysze zamgławiające zapewniają przyjemne orzeźwienie w upalne dni.

Plac Małachowskiego dysze

Element wodny z dyszami zmgławiającymi dający orzeźwienie w upalne dni

 

Wzdłuż ulicy Kredytowej, Mazowieckiej i Plac Małachowskiego zastosowano istniejące obecnie latarni typu pastorał. Sam Plac Małachowskiego oświetlony jest przez latarnie o współczesnej stylistyce będąca jednocześnie podstawową formą iluminacji przestrzeni placu – po 2-3 latarnie  w 3 punktach centralnej części placu i w ramach przestrzeni przed Zachętą. Zaprojektowano również oprawy najazdowe wmontowane w nawierzchnię, podświetlające istniejące i projektowane drzewa oraz akcentujące oświetlenie liniowe w podcięciach u podstawy murków oporowych. Reflektory oraz oprawy najazdowe w nawierzchni mają również za zadanie podświetlać elewację budynku Zachęty, kościoła oraz sąsiadujących z placem kamienic.

Plac Małachowskiego nocą

 Plac Małachowskiego nocą – iluminacja elewacji budynku Zachęty

 

Cenne istniejące drzewa, rosnące wzdłuż ulicy Plac Małachowskiego, wskazano do zachowania z koniecznością niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych. Nowe nasadzenia drzew zaproponowano w rejonie skrzyżowania ulicy Kredytowej i Plac Małachowskiego. Drzewa (lipa drobnolistna w odmianie o zwartym pokroju, wąskiej koronie i ograniczonym tempie wzrostu) posadzone są w regularnym rytmie bezpośrednio w nawierzchni (kraty chroniące system korzeniowy) Wysokość pnia zapewnia poruszanie pieszych pod koronami. W projekcie uwzględniono tak ze niskie krzewy okrywowe o zwartym pokroju (tawuła brzozolistna), trawy ozdobne oraz trawniki o składzie gatunkowym przystosowanym do intensywnego wykorzystania rekreacyjnego.

Plac Małachowskiego - zieleń

 Projektowany układ zieleni wraz z zachowanymi wartościowymi drzewami

 

Projekt zakłada również szereg drobnych form architektonicznych – nieregularne siedziska z betonu architektonicznego przed kościołem (kolor biały/ jasnoszary), w ramach układu zieleni przy ulicy Plac Małachowskiego oraz przed budynkiem Zachęty oraz murki oporujące wyniesienia z nasadzeniami, wykonane z wysokiej klasy betonu architektonicznego w naturalnym kolorze.

 

Autorzy projektu:

Maciej Kolendowicz

Mariusz Drabik

Jan Biernawski