Ogród zymysłów

 

Kompozycja ogrodu opiera się na łagodnych, krajobrazowych kształtach spajających założenie z otaczającym małopolskim krajobrazem. Strefowy układ, którego kompozycja nawiązuje do geometrii budynku, stanowi odzwierciedlenie zmienności naturalnego krajobrazu. Ogród zmysłów tworzą poszczególne „piętra” o odmiennym charakterze i mikroklimacie – od krajobrazu surowego, skalistego, cechującego się niską wilgotnością, poprzez strefy łąk, lasów aż po teren, w którym woda stanowi podstawowy element krajobrazotwórczy. Użytkownicy prowadzeni przez całość układu czytelną i przystosowaną dla osób niepełnosprawnych ścieżką, doświadczają kolejnych bodźców, charakterystycznych dla danych stref. Szelest liści i traw, dotyk skały, odgłos suchych elementów krajobrazu ustępować będzie z czasem bogactwu zapachów kwiatów i ziół łąk kwietnych. Obecność roślin owocowych nie tylko umożliwi zwiedzającym spróbowanie przysmaków, jakie oferuje natura, lecz również przyciągnie różne gatunki ptaków wypełniających ogród zmysłów śpiewem. Mikroklimat stref najniższych, tworzony między innymi przez strumień, małe zbiorniki wodne oraz dysze zmgławiające, sprzyjać będzie ciekawym zabawom edukacyjnym (m.in. z energią wodną) i atrakcjom, jakie zapewnią liczne elementy wodne (oddziaływujące nie tylko na wzrok i dotyk, lecz również zmysł powonienia i słuch). Poszczególne elementy programowe zlokalizowane w różnych częściach ogrodu angażować będą różne zmysły oraz formy aktywności.

Paprociarnia zlokalizowana w budynku charakteryzować się będzie swoim wyjątkowym mikroklimatem – wysoką wilgotnością powietrza oraz specyfiką oświetlenia. Charakter miejsca ma na celu przywoływać na myśl wnętrze lasu tropikalnego. Głównym element kompozycji stanowić będą wysokie i smukłe gatunki egzotyczne, którego uzupełnienie stanowić będą liczne rośliny bujnego podszytu. Wrażeniu egzotyki sprzyjać będą dysze zmgławiające, skały pokryte porostami oraz dyskretne elementy wodne budujące mikroklimat oraz generujące delikatne dźwięki charakterystyczne dla tropikalnego krajobrazu.